Co je centrum Nazaret

Nazaret je dům určený a vybavený (nejen) pro mladé lidi (a nejen) z pražské arcidiecéze. Žije zde tým dobrovolníků s knězem a věnují se všem, kteří do tohoto domu přicházejí. Pořádají vlastní programy pro mládež a jsou otevřeni všem příchozím, kteří zde mohou pobýt jen chvíli nebo více dní. Starají se také o chod centra, které je k dispozici všem skupinám - společenstvím mládeže (např. na víkendovou akci, pro skupiny biřmovanců, apod.). Zdejší zázemí mohou dále využívat organizátoři různých křesťanských akcí, stabilně zde pořádá své kurzy Arcidiecézní centrum pro mládež (ADCM) a přijíždí školní i jiné kolektivy, které zde nachází jak materiální, tak duchovní zázemí při svých návštěvách hlavního města.

Těšíme se na vaší návštěvu!